a

Wydarzenia

2023-08-10 WSPOMNIENIA O MARII KRAWCZYK

Każda śmierć bliskiej osoby jest wielką stratą, napełniającą bólem i smutkiem rodzinę, krewnych, znajomych i przyjaciół. W czwartek 3 sierpnia przestało bić serce śp. Marii Krawczyk - długoletniej chórzystki LUTNI. Jej odejście mocno przeżyła również rodzina chóralna, z którą Zmarła związana była od roku 1953. Życie z muzyką chóralną śp. Maria rozpoczęła w chórze Huty JEDNOŚĆ, gdzie poznała miłość swojego życia, Ernesta z którym przeżyła zgodne 62 lata. Po likwidacji siemianowickiego chóru oboje przeszli do chorzowskiej LUTNI by tam realizować swoje pasje i udzielać się społecznie dla dobra zespołu. Przez wiele lat Maria i Ernest Krawczykowie powoływani byli do Zarządu LUTNI. Ona była długoletnim skarbnikiem chóru, angażowała się we wszystkie wydarzenia kulturalno-artystyczne, dbała o dobytek zespołu, zawsze konkretna, rzeczowa, życzliwa dla koleżanek i kolegów. Jej mąż był także bardzo zaangażowany w życie i działalność LUTNI - pełnił funkcję gospodarza i wiceprezesa chóru. Ich aktywna działalność chóralno-społecznikowska była doceniana przez władze zarówno Oddziału Śląskiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach, następnie Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, jak i Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego tegoż Związku. Wyróżnieni zostali między innymi Złotą Odznaką Honorową z Brylantem ŚZChiO. Jako chóralne małżeństwo z zasługami dla Związku byli laureatami Nagrody im. Stanisława Moniuszki w dziedzinie kultury przyznawanej przez prezydenta miasta Katowice. W maju 2013 roku ze wzruszeniem uczestniczyli w uroczystości przekazania LUTNI repliki chóralnego sztandaru w chorzowskim Muzeum,  wręczając rodzicom chrzestnym nowy znak tożsamości. 
Ernest Krawczyk odszedł w 2020 roku przeżywszy 82 lata.
We wtorek 8 sierpnia  przyszło nam pożegnać Marię Krawczyk. Kilka minut po 11:00 pogrzebową Eucharystię w kaplicy cmentarnej kościoła Krzyża Świętego w Siemianowicach rozpoczął ks. Bartłomiej Bober. Przed urną z prochami Zmarłej lutniści położyli żałobną palmę pragnąc podziękować śp. Marii za długie lata służby pieśni, także tej chwalącej Boga. Obok stanął sztandar chóru z czarnym kirem związanym przy głowicy. Stawili się wszyscy którzy mogli tego dnia pożegnać Marysię. Było podobnie jak przed trzema laty ... kiedy w tym samym miejscu żegnali chórzyści śp. Ernesta. Pod koniec pogrzebowej Mszy w imieniu LUTNI głos zabrał jej prezes. " Pogrążona w żalu Rodzino - Krysiu, Aniu, Pawle i wszyscy uczestnicy tego ostatniego pożegnania śp. Marii Krawczyk. Oddajemy dziś ostatnią posługę nie tylko babci, krewnej, sąsiadce, parafiance tutejszej wspólnoty parafialnej, ale także wieloletniej i aktywnej chórzystce i działaczce chóru LUTNIA Chorzów. (-) Odprowadzamy dziś i żegnamy śp. Marię, dobrego człowieka, by połączona z mężem znalazła ukojenie i pokój duszy w oczekiwaniu na Sąd Ostateczny. W imieniu chóru LUTNIA dziękuję ci Mario za twoją postawę, gotowość do pomocy, dobre rady, uśmiech, wyciągniętą życzliwą dłoń dla chórzystów. Wakacje to nie dobry czas na odchodzenie - chórzyści w rozjazdach, ale żegnamy Cię sercem, modlitwą i wdzięcznością za wszelkie dobro jakie okazałaś LUTNI i każdemu z nas. Niech dobry i miłosierny Bóg przyjmie Cię do swego Królestwa. Odpoczywaj w pokoju" 
"Niech Aniołowie zawiodą Cię do raju, a gdy tam przybędziesz niech przyjmą Cię męczennicy i wprowadzą Cię do krainy życia wiecznego. Chóry anielskie niechaj Cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym  miej radość wieczną" ....  zaśpiewali zgromadzeni w kaplicy, po czym w kondukcie urnę z prochami śp. Marii Krawczyk przeniesiono na miejsce wiecznego spoczynku. I pochylił się chóralny sztandar w momencie złożenia urny do grobu, a z ust lutnistów ku niebu poleciały słowa pieśni-hymnu "Niby echo spoza świata brzmi organów cudny ton, świętym hymnem w niebo wzlata, wzbija się przed Boży tron. Pieśń przedziwna nas zachwyca, skąd melodia cudna ta? To Cecylia męczennica na organach Panu gra" 
Święta Cecylio - patronko nasza. Oręduj u Boga za śp. Marią i Ernestem. 

Tekst: Janusz Karaś

1974maj.jpg 1976r..jpg 1980.jpg 1981r.-CHCK.JPG 1997r.-Ustroń.JPG
1998- Miszkolec.jpg 1998-Miszkolec1.jpg 1998-spiewany laur Ligonia.jpg 1998r.-Piekary-Magnyfikat-III-miejsce.JPG 1998r.-oznaka honorowa zlaurem.JPG
2002r.-Dobroczyn-Ukraina.JPG 2002r.-nowa-siedziba-salaszpitalamiejskiego.JPG 2003r.-jubileusz-95-1.jpg spr2003.jpg 2004r.-Ostrawa.JPG
2004r.OZD-Wegry.JPG 2006r.-koncert z okazji otrzymania nagrody Moniuszki.jpg 2006-mARIA kRAWCZYK.JPG 2007-urodziny członków chóru-1.JPG 2007r.-Parafia św.Katarzyny-10.JPG
2007r.-Parafia św.Katarzyny-12.JPG 2007r.-Parafia św.Katarzyny-4.JPG 2007r.-Parafia św.Katarzyny-3.JPG 2008-CHCK- schody-przy wejściu wewnatrz bydynku.JPG 2008-prze kocertem w salce CHCK.JPG
2010-Silesia Katowice.JPG 2010-Silesia Katowice1.JPG 2010-urodziny chóru.JPG 2013-05-11 Nowy sztandar Muzeum Chorzów (90).JPG 2013-11-2310_obchodz 105_lecia (1).jpg
2013-05-11 Nowy sztandar Muzeum Chorzów (91).JPG 2013-11-2310_obchodz 105_lecia (24).jpg 2015-11-28 Cecylka.jpg 2017-06-17_Trojok_Zadole (56).JPG 2017-06-17_Trojok_Zadole (57).JPG
2018-04-08-60 ROCZNICA ŚLUBU KRAWCZYKÓW (10).jpg 2018-04-08-60 ROCZNICA ŚLUBU KRAWCZYKÓW (9).jpg