a

Łukasz Szmigiel

Magister sztuki -absolwent Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach. W 2011 roku ukończył studia II stopnia w specjalnościach: dyrygentura chóralna i przedmioty teoretyczno-muzyczne w klasie Prof. Jana Wojtachy oraz edukacja muzyczna i przedmioty teoretyczno-muzyczne. 
W roku 2009 ukończył studia I stopnia w dwóch specjalnościach: edukacja
muzyczna oraz prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych.
Ukończył również studia I stopnia w specjalności Jazz i muzyka estradowa 
w Katowickiej Akademii Muzycznej w 2005 roku. Absolwent Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. K. Szymanowskiego w Katowicach - specjalność: instrumentalista w zakresie gry na altówce.
Swoje umiejętności rozwijał m.in. podczas pobytu w Kecskemét na
Węgrzech (2010) oraz innych seminariach dyrygenckich.
Doświadczenie muzyczne pogłębiał w wielu chórach i zespołach
muzycznych współpracując, m.in. z Chórem Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyr. Prof. Czesława Freunda, Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St. Hadyny, Zespołem wokalnym "Contento Core", Filharmonią Zabrzańską, Kameralną Orkiestrą Zagłębia Dąbrowskiego "Querkus" oraz licznymi zespołami kameralnymi.
Obecnie jest nauczycielem przedmiotów teoretycznych w Zespole Szkół
Muzycznych I i II stopnia W Rudzie Śląskiej. Uczy także muzyki w
katowickich szkołach ogólnokształcących. Od 2011 roku prowadzi
warsztaty muzyczne przy Ośrodku Liturgicznym w Chorzowie.


Kursy i szkolenia:

2013 -- Uczestnik XIII Polsko-Węgierskiego Seminarium Kodályowskiego.
2011 -- Referent oraz uczestnik Konferencji Naukowej Studentów Muzyka w zwierciadle czasu, poświęconej zagadnieniom edukacji kulturalnej.
2011 -- Udział w Konferencji Naukowej Artystyczne aspekty kształcenia słuchu.
2010 -- Kurs w Instytucie pedagogiki muzycznej Zoltána Kodálya w Kecskemét (Węgry).
2009 -- Uczestnik 19th International Kodály Symposium, Katowice.
2009 -- Uczestnik i referent podczas sesji naukowej Muzyka w zwierciadle czasu, poświęconej zagadnieniom edukacji muzycznej.
2007 -- Udział w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej oraz Sesji Warsztatowej Literatura Muzyczna XX wieku we współczesnej szkole.
2007 -- Udział w warsztatach Nietradycyjne techniki wokalne, prowadzonych przez J. Sykulskiego (Poznań).
2007 -- Udział w sesji warsztatowej edukacji muzycznej z zakresu metody edukacji muzycznej Carla Orffa, metody Zoltána Kodály'a, metody Émile Jacques-Dalcroze'a oraz tańca współczesnego.
2002-2005 -- Słuchacz Studium Organistowskiego Archidiecezji Katowickiej.
2000, 2001 -- Uczestnik łańcuckich kursów interpretacji muzycznej.


Doświadczenia zawodowe i udział w życiu społeczno-kulturalnym:

2011-2013 Wykładowca podczas Kursów Animatora Muzycznego Oazy
organizowanych przez Ośrodek Liturgiczny - warsztaty solfeżowe,
chóralne, dyrygenckie.
Od 2012 Nauczyciel przedmiotów muzycznych w Szkole
Podstawowej nr 1 w Katowicach.
Od 2011 Nauczyciel kształcenia słuchu i audycji muzycznych
w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. G. G. Gorczyckiego w Rudzie
Śląskiej.
Od 2011 Nauczyciel muzyki w Niepublicznej Katolickiej
Szkole Podstawowej im. Świętej Rodziny w Katowicach, od 2010 również w
Niepublicznym Katolickim Gimnazjum.
Od 2011 Współpraca z Ośrodkiem Liturgicznym Ruchu
Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej.
2011 Przygotowanie Dziecięcego Chóru Ośrodka
Liturgicznego i nagranie Płyty CD "Godzinki o NMP" dla Gościa
Niedzielnego.
2011- 2009 Prace na zlecenie Instytucji Promocji i
Upowszechniania Muzyki "Silesia" w Katowicach.
2011, 2008 Współpraca z Zespołem Pieśni i Tańca "Śląsk" im. St.
Hadyny; m.in. udział w trasie koncertowej z Goranem Bregovičem
(Katowice, Wrocław, Warszawa, Gdynia).
Od 2010 Chórzysta Zespołu wokalnego "Contento Core".
Od 2010-luty Dyrygent Chóru mieszanego "Lutnia" przy Chorzowskim
Centrum Kultury.
Od 2009 Członek zarządu Stowarzyszenia im. Zoltána Kodálya w Polsce.
2009 Udział w organizacji XIX Międzynarodowego
Sympozjum Kodályowskiego w Akademii Muzycznej w Katowicach.
Od 2008 Współpraca z Zespołem wokalnym "Beatitudo".
2008, 2007 Altowiolista Kameralnej Orkiestry Zagłębia
Dąbrowskiego "Querkus".
2007-2011 Chórzysta w Chórze Kameralnym Akademii Muzycznej w Katowicach.
2006 Udział w nagraniach muzyki do filmu "Ein Kleid aus Warschau".
2006 Okazjonalnie altowiolista w Filharmonii Zabrzańskiej.
2006, 2005 Kontrakt z agencją "Carpe Diem" Verwertungs-GMBH w
Mannheim - praca w charakterze muzyka instrumentalisty.
2003-2011 Instrumentalista i wokalista Zespołu wokalno-instrumentalnego "Przemienienie".
2001 Udział w koncercie "Nono Concerto Natale In Vaticano" w reprezentacyjnym składzie Orkiestry Liceum Muzycznego w
Katowicach.
1998-2002 Organizacja i udział w występach muzycznych podczas
sesji naukowych Górnośląskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk im.
Walentego Roździeńskiego.
1989-2004 Chórzysta Parafialnego Chóru "Cecylia" z Katowic-Bogucic.
Współpraca z kwartetami smyczkowymi "AQuartet"
i "Dell'Arte".