a

Prezesi Chóru mieszanego "Lutnia"

Teofil Wesołek 1908-1933
Tadeusz Skubała 1934-1935
Teodor Rudnicki 1945-1949
Stefan Cierpioł 1950
Wanda Denat 1951-1952
Stefan Cierpioł 1953-1957
N. Drabik 1959
Andrzej Wierzbicki 1960-1965
Bogdan Taranczewski 1966-1976
Jan Ploch 1976-1983
Tadeusz Dudzik 1984-1998
Genowefa Stachowiak 1998-2004
Paweł Kapica 2005-2006
Genowefa Stachowiak 2006-2009
Janusz Karaś od 3.03.2009

Janusz Karaś

Janusz Karaś Janusz Karaś - urodził się w Chorzowie w roku 1965. Od najmłodszych lat miłośnik form artystycznych związanych z muzyką, ze szczególnym naciskiem na śpiew chóralny. Swoją przygodę ze śpiewem rozpoczął w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku, jako członek chóru szkolnego w Szkole Podstawowej nr 17 w Chorzowie, prowadzonego przez nauczyciela śpiewu Zygmunta Balcarka. W latach 1979-1984 i ponownie w latach 1991 -2010 chóralną pasję kontynuował w chórze "św. Cecylii" przy parafii św. Józefa w Chorzowie (rok założenia 1923) pod okiem Jana Poloczka, organisty i kompozytora utworów sakralnych oraz jego córki Czesławy Honysz. Działalność w parafialnym chórze została zauważona przez śpiewaków, którzy wybierając go do zarządu, powierzyli mu funkcję wiceprezesa. Dzięki staraniom Janusza Karasia i prezesa Krzysztofa Bytomskiego parafialny chór "św. Cecylii" wpisany został w roku 1998w szeregi wielkiej rodziny śpiewaczej Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, Oddział Katowice. W tym samym roku zbratał się z legendą chorzowskiej chóralistyki, Chórem Mieszanym LUTNIA założonym w 1908 roku. W latach 2000-2006 pełnił funkcję wiceprezesa Okręgu Chorzowsko-Rudzko-Świętochłowickiego Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, a po utworzeniu w Rudzie Śląskiej samodzielnego Okręgu, pełni nadal funkcję wiceprezesa Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego PZChiO (od roku 2009 ŚZChiO). Pasja i zaangażowanie w sprawy chóru, były powodem powołania w 2004 roku druha Karasia do Zarządu LUTNI. Z ramienia Okręgu współorganizator Górnośląskich Prezentacji Chóralnych w chorzowskim Skansenie, oraz Ogólnopolskich Prezentacji Psalmodycznych w Chorzowie Starym, kolebce śpiewu psalmodycznego od roku 1257, kiedy to wieś Chorzów założyli Bożogrobcy z Miechowa. Przez dwie kadencje zasiadał w Komisji Rewizyjnej Oddziału Ślaskiego PZCHiO. Organizator i współorganizator wielu koncertów chóralnych w rodzinnej parafii św.Józefa, chorzowskich Domach Kultury, corocznego (od 14 lat) Balu Przebierańców w karnawale dla chórzystów Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego. Za społeczną postawę i zaangażowanie w działalność amatorskiego ruchu śpiewaczo-muzycznego na Śląsku odznaczony Złotą Odznaką Honorową PZCHiO w 1999 roku, Złotą Odznaką Honorową z Laurem nadaną przez Zarząd Główny PZCHiO w Warszawie w 2008 roku. Na wniosek Zarządu Oddziału Śląskiego PZCHiO w Katowicach uhonorowany w 2003 roku Odznaką Zasłużonego Działacza Kultury, nadaną przez ministra Waldemara Dąbrowskiego. Uczestnik Pielgrzymki do Rzymu na obchody XX-lecia pontyfikatu Jana Pawła II (1998r) gdzie śpiewał w mega chórze śląskich chórzystów polskiemu papieżowi. Po śmierci Ojca Świętego w 2005 roku na I Zjeździe Chórów w Licheniu był nie tylko śpiewakiem, ale także fotoreporterem Oddziału Śląskiego PZCHiO w Katowicach. Zdjęcia druha Karasia wystawione były na wystawie w Filharmonii Śląskiej. Zdjęcia z innych wydarzeń chóralnych, często wykorzystywane były w prasie muzycznej (Śpiewak Śląski, Życie Muzyczne).

3 marca 2009 roku druh Janusz Karaś został wybrany prezesem Chóru Mieszanego LUTNIA. Wspólnie z Dyrekcją Chorzowskiego Centrum Kultury (siedziba chóru) stara się stworzyć optymalne warunki dla rozwoju zasłużonego dla kultury muzycznej Chóru, poprzez nawiązywanie kontaktów z innymi zespołami chóralnymi, organizacją występów w kościołach i placówkach świeckich, pozyskiwaniem nowych członków czynnych, wspierających i darczyńców, tak potrzebnych dla funkcjonowania zespołu. W roku 2012 z jego inicjatywy powstała idea utworzenia repliki historycznego sztandaru LUTNI (pierwszego sztandaru chóralnego na Śląsku), cudem ocalonego z zawieruchy ostatniej wojny światowej i przechowywanego w chorzowskim Muzeum. Nowy sztandar, symbol najwyższych wartości patriotycznych i moralnych został wręczony chórowi 11 maja 2013 w setna rocznicę powstania oryginału. Prezes Karaś od początku członek pocztu sztandarowego podczas miejskich i związkowych uroczystości. W roku 2014 druh Karaś został wyróżniony tytułem "Chorzowianin Roku 2013". Jako prezes LUTNI przygotowywał obchody jubileuszowe 105 i 110 lecia istnienia chóru. Obecnie wraz z Zarządem przygotowuje jubileusz 115-lecia, który odbędzie się w listopadzie 2023 roku. Pomysłodawca i organizator Chorzowskiej Jesieni Chóralnej, która doczekała się już VII edycji. Druh Karaś spełnia się także jako dokumentalista najnowszych dziejów Chóru LUTNI -  pisze artykuły i felietony na stronie internetowej zespołu. W roku 2018 odznaczony Złotą Odznaką Honorową ŚZChiO z Brylantem. Od roku 2022 jest członkiem Komisji Rewizyjnej Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. 
Od 15-tu lat członek Stowarzyszenia Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia, gdzie w bieżącej kadencji działa w Komisji rewizyjnej.

Tekst: Helena Toja