a

Słowo wstępne

Słowa śp. Rajmunda Hanke - Honorowego Prezes SZCHiO

"Chorzowska LUTNIA jest o dwa lata starsza od Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, pierwszej ogólnośląskiej federacji polskich towarzystw śpiewaczych. Dla badacza dziejów lokalnyfch zagadnieniem szczególnie intrygującym jest penetracja tych wątków, które są związane z kulturą rodzimą, czy działalność na niwie śpiewactwa w dawnej Królewskiej Hucie (śródmiejskiej części dzisiejszego Chorzowa) była kontynuacją tradycji - i była z uznaniem przyjmowana przez chorzowian. Po stu latach działalności bez wahania można powiedzieć, że kultura chóralna współtworzona przez Lutnistów stała się własnością powszechną Górnoślązaków. Długowieczność Chóru-Jubilata jest zapewne wystarczającym potwierdzeniem tego faktu." 

Nie ma zdjęć w tym albumie.Error: The template named "" that this Album is set to use does not exist. Please go to the Album Admin Panel and assign a different template to this Album.
facebook

ROK 2018, będzie to wyjątkowy rok dla Chóru Mieszanego "LUTNIA", działajacego przy Chorzowskim Centrum Kultury. W sierpniu tego roku przypadać będzie 110 rocznica powstania ówczesnego Towarzystwa Śpiewu, będacego naszym poprzednikiem. Radzi jesteśmy, że możemy kontynuować idee naszych założycieli - śpiewem chwalić język polski, ojczystą mowę i służyć śpiewem społeczeństwu miasta. Stosowne uroczystości jubileuszowe pragniemy zorganizować w listopadzie, dziękując naszej patronce, św.Cecylii za opiekę i wstawiennictwo przez wszystkie lata istnienia.

Patronat Honorowy nad Jubileuszem 110-lecia chóru objęli:

Prezydent Miasta Chorzów
Chorzowskie Centrum Kultury Chorzowskie Centrum Kultury

Urząd Miasta Chorzów 


Sponsorzy Jubileuszu 110-lecia chóru :

Chorzowskie Centrum Kultury
Chorzowskie Centrum Kultury   

KRAKFIN Systemy Planowania i Zarządzania

 

EUVIC Sp. z o.o

 

Wydarzenia

2021-10-13 KONCERT MARYJNY

Choć liczba 13 zazwyczaj kojarzona jest z pechem, dla Lutni ten właśnie październikowy dzień 2021 roku był szczególny. Dzięki uprzejmości ks. Marcina Ledwonia z parafii pw. Ducha Świętego w Chorzowie ....

2021-06-25

2021-06-25 TRYPTYK POWSTAŃCZY

Dzięki wytrwałości i ofiarności sporej grupy społeczeństwa, które w okresie niewoli przekazywało nowym pokoleniom młodych Polaków przywiązanie do języka i kultury narodowej, po 123 latach............
2021-03-28

2021-03-28 NIEDZIELA PALMOWA

Trwająca od ponad roku pandemia SARS-CoV-2 wywróciła do góry nogami życie wielu ludzi, społeczeństw i grup zawodowych. Nie ma chyba w kraju osoby, która by w jakikolwiek sposób nie odczuła skutków tej choroby. Podobnie jest w Europie i na całym świecie. Początkowo myśleliśmy o kilkumiesięcznym trwaniu choroby i tyleż samo czasu trwającym obostrzeniom. Nie jest jednak łatwo zlikwidować ogniska choroby bez ......

Strona 1 z 54   

Kalendarz koncertów

Próby chóru

Posłuchaj

facebook