a

Odznaczenia i dyplomy

Odznaczenia i dyplomy na przestrzeni lat 1911-2017

1911r. I miejsce za wykonanie pieśni pt. "Kochasz Dom" na pierwszym Zjeździe Śląskich Kół Śpiewaczych w Katowicach-Zadolu
1912r. I miejsce na II Zjeździe Śląskich Kół Śpiewaczych
1913r. I miejsce w III Zjeździe Śląskich Kół Śpiewaczych
1914r. II miejsce na Okręgowym Zjeździe Śpiewaczym
1915-1934r. Chór zdobył wiele dyplomów i wyróżnień, nie sposób ich wszystkich wymienić
1935r. Chór otrzymał Srebrną Odznakę Honorową nadaną przez Zjednoczenie Polskich Kół Związków Śpiewaczych i Muzycznych
1961r. Dyplom uznania za uświetnienie święta hutników
1963r. Proporczyk Czeskiej Republiki za piękne wykonanie scenki śląskiej
1967r. Złota Odznaka "Zasłużony w rozwoju woj. katowickiego" za upowszechnianie kultury i folkloru śląskiego
1967r. Nagroda II stopnia Ministra Kultury i Sztuki za całokształt działalności artystycznej
1967r. Dyplom za zdobycie I miejsca w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Instrumentalnych i Wokalnych WKZZ w Katowicach
1968r. Dyplom za zdobycie I miejsca w Festiwalu Pieśni Zaangażowanej w Katowicach
1969r. Dyplom za zdobycie I miejsca w Festiwalu Pieśni Zaangażowanej w Katowicach
1970r. Dyplom za zdobycie I miejsca w Festiwalu Pieśni Zaangażowanej w Katowicach
1971r. Dyplom uznania za udział w konkursie w Dessau (NRD) oraz tytuł "Wybitny Zespół Artystyczny" nadany przez Władze Związkowe w Halle
1974r. Nagroda Centralnej Komisji Koordynacji ds. Kultury w Katowicach
1975r. Dyplom za zdobycie I miejsca w Przeglądzie Wojewódzkim II Festiwalu Kulturalnego Związków Zawodowych w Katowicach
1976r. Dyplom uznania za zdobycie I miejsca w Przeglądzie Krajowym Puchar od władz miasta Czuprija (Jugosławia) za udział chórów w konkursie.
1993r. Medal Polskiego Związku Chórów i Orkiestr za zasługi dla Społecznego Ruchu Muzycznego
1993r. Puchar z okazji 85-lecia chóru za aktywną działalność w ruchu śpiewaczym.
1995r. Dyplom uznania za udział w koncercie "Górnośląskie Konfrontacje Chóralne"
1996r. Dyplom za zdobycie III miejsca w konkursie Pieśni Maryjnej "Magnificat"
1997r. Puchar Prezydenta Miasta Chorzów za udział w Polskiej Pieśni Patriotycznej z okazji 200-lecia powstania Hymnu narodowego
1998r. Dyplom uznania za udział w "Magnificat" w Paniówkach
1998r. Dyplom uznania za udział w konkursie pieśni sakralnej na Kahlenbergu (Austria)
1998r. Puchar i dyplom uznania za rozstawienie polskiej pieśni w Ozd (Węgry)
1998r. Dyplom uznania za udział w 60. rocznicy włączenia Wielkich Hajduk do Królewskiej Huty.
1998r. Nagroda im. Juliusza Ligonia nadana przez Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" w Katowicach
1998r. Złota Odznaka Honorowa z Laurem nadana przez Zarząd Gtówny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie
1999r. Dyplom i wyróżnienie za koncert z okazji 900-lecia istnienia Zakonu Bożogrobców w Chorzowie-Starym
2000r. Puchar i dyplom uznania za udział w wieczorze milenijnym miasta Ozd (Węgry)
2000r. Dyplom uznania za udział w VIII edycji "Trojok Śląski" w Rudach Raciborskich
2000r. Chór otrzymał "Akt Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr A.D. 2000 najzacniejszych animatorów społecznego ruchu muzycznego województwa śląskiego"
2001r. Dyplom uznania za udział w Górnośląskich Prezentacjach Chórów i Orkiestr
2002r. Dyplom uznania za rozstawienie polskiej pieśni na Ukrainie w Truskawcu i Drohobyczu
2002r. Dyplom za udział w VI Międzynarodowym Festiwalu Pieśni w Miskolcu (Węgry)
2003r. Dyplom za udział w Górnośląskich Prezentacjach Chórów i Orkiestr
2004r. Dyplom uznania za udział w Święcie Śląskiej Pieśni Chóralnej "Trojok Śląski" w Kozach
2005r. Złota Odznaka Honorowa w Wieńcem Laurowym nadana przez Zarząd Gtówny Polskiego Związku Chórów i Orkiestr w Warszawie
2005r. Chór otrzymał Nagrodę im. Stanistawa Moniuszki przyznaną przez Marszałka Województwa Śląskiego oraz dyplom za kontynuowanie pięknych tradycji śpiewaczych przysparzających stawy Śląskowi
2006r. Dyplom za udział w XIV Górnośląskich Prezentacjach Chórów i Orkiestr
2007r. III miejsce w XVI Wieczorze Kolęd Tyskich
2007r. Dyplom uznania za udział w Śląskiej Pieśni Chóralnej "Trojok Śląski" w Rudach Raciborskich
2007r. Udział w koncercie 85. rocznicy przyłączenia Śląska do Macierzy w Katowicach
2007r. Udział w koncercie z okazji 750. rocznicy powstania miasta Chorzów w dniu św. Floriana - patrona miasta
2007r. Wyróżnienie za udział w koncercie Pieśni Maryjnej "Magnificat" w Piekarach Śląskich

  2008r. – Puchar Zarządu Głównego PZChiO w 100-lecie działalności za aktywną służbę pieśni chóralnej,

               - Złota Odznaka Honorowa Oddziału Katowickiego PZChiO

               - Medal Prezydenta Chorzowa „Zasłużony dla Kultury Chorzowa” z wizerunkiem Teodora Kalidego

               - III miejsce w Festiwalu pieśni Maryjnej „Magnificat” w Piekarach Śląskich

 2010r. – Dyplom i statuetka la „Lutni” za udział w Dniach Rybnika

              - Laur 100-lecia Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach

              - I miejsce w Festiwalu Pieśni Sakralnej w Świętochłowicach

              - II miejsce dyrygenta w powyższym Festiwalu w kategorii „Dyrygent-instruktor”

  2011r. – III miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki chóralnej w Wambierzycach

  2012r. – Podziękowania władz samorządowych za uczestnictwo i śpiew podczas 90. Rocznicy przyłączenia 

                Królewskiej Huty do Polski

2013r. -  Najwyższa Złota Odznaka  z brylantem z okazji 105 lat działalności nadania przez ŚZChiO

2015r. -  I miejsce  -Złote Pasmo - I Ogólnopolski Festiwal Chóralny "CANTUS" im. Józefa Świdra w Katowicach

2016r. -  I miejsce w kategorii Chórów Mieszanych Festiwal Pieśni Eucharystycznej "O, Salutaris

              Hostia"  - tzw. Złote Pasmo i Puchar Prezydenta Katowic Marka Krupy

2017r.  -   wyróżnienie  w V Konkursie Pieśni Chóralnej im. Czesława Prudla w Lyskach

2017r. –  I miejsce w FESTIWALU PIEŚNI MARYJNEJ „MAGNIFICAT-2017 w Piekarach Śląskich