a

110-lecie chóru

 Tak, jak dla sportowców przygotowania do Olimpiady są najważniejszym zadaniem cyklu treningowego, tak dla chórzystów taką najważniejszą pracą jest przygotowanie się do świętowania raz na 5 lat rocznicy jubileuszu chóru. Rok 2018 był dla chorzowskiej LUTNI wyjątkowym rokiem. Chór nie tylko zaangażował się czynnie w miejskie wydarzenia obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez nasz kraj, uczestnicząc wraz ze sztandarem w Mszach za Ojczyznę, składaniu kwiatów pod pomnikiem Powstańca Śląskiego, koncertach pieśni patriotycznych - ale także w przygotowaniu i przeprowadzeniu własnego jubileuszu 110-lecia aktywnej działalności na terenie Królewskiej Huty, Chorzowa i całego regionu.
Można by zadać sobie pytanie, czy założyciele ówczesnego Towarzystwa Śpiewu LUTNIA w Królewskiej Hucie powołując do istnienia chór śpiewający w ojczystym, polskim języku pieśni ku "pokrzepieniu serc" i budzeniu ducha patriotyzmu zakładali że doczeka on tak pięknego jubileuszu? Być może w swych wizjach i marzeniach życzyli sobie, by polska pieśń na stałe zakorzeniła się na tych terenach i trwała jak najdłużej? Jako następcy i kontynuatorzy założycieli chóru, dbający o kultywowanie tradycji chóralnego śpiewu, staraliśmy się jak najgodniej uczcić jubileusz 110-lecia istnienia organizacją stosownych obchodów.
Niespełna tydzień po ogólnopolskich obchodach rocznicy odzyskania niepodległości, 17 listopada w Chorzowskim Centrum Kultury odbył się jubileuszowy koncert chóru LUTNIA. Na to wyjątkowe święto chorzowskiej chóralistyki przybyło wielu znamienitych gości. Wśród zaproszonych znaleźli się między innymi byli chórzyści, władze samorządowe Chorzowa, przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego, Wojewody Śląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr, dyrekcja CHCK, rodziny chórzystów. Przybyły także delegacje chórów zrzeszonych w Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickim ŚZCHiO, i sponsorzy jubileuszowej gali reprezentujący KRAKFIN - systemy planowania i zarządzania, EUVIC, Chorzowskie Centrum Kultury, COMTV.pl i Chorzowianin.pl

Patronat Honorowy jubileuszu 110-lecia chóru LUTNIA objął Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Chorzowa Andrzej Kotala i Urząd Miasta Chorzów.

Chwile po godz. 17:00 gdy chórzyści stali już na praktykablach, na scenę wprowadzony został sztandar chóru. Hymn Gaude Mater Polonia w ich wykonaniu rozpoczął jubileuszowy koncert. Zebranych powitał prezes Lutni druh Janusz Karaś, wyrażając radość z tak licznego przybycia gości na urodziny chóru . Zanim oddał głos Ewie Bocek-Orzyszek konferansjerce gali, na scenę poproszony został druh Paweł Kapica śpiewający w LUTNI od 1967 roku. Jest najdłużej śpiewającym w chórze śpiewakiem, od wielu lat aktywnie działającym w Zarządzie chóru, ponadto od młodości zaangażowany w chorzowskie Harcerstwo. Na wniosek Zarządu LUTNI Sejmik Województwa Śląskiego przyznał druhowi Kapicy złotą odznakę Zasłużony dla Województwa Śląskiego. Aktu dekoracji dokonała radna Sejmiku Halina Bieda. Po tej miłej ceremonii konferansjerkę rozpoczęła z wrodzonym sobie wdziękiem i znawstwem tematu Ewa Bocek-Orzyszek, długoletnia organistka, dyrygentka chóru w Ustroniu, autorka wielu publikacji i artykułów muzykologicznych, prowadząca poprzedni jubileusz 105-lecia LUTNI. Po jej słowach chórzyści pod dyrekcją dyrygenta Łukasza Szmigiela wykonali 4 utwory : "Cześć Polskiej Ziemi" - Stefana Surzyńskiego, "Modlitwa Do Bogarodzicy" - Józefa Świdra, "Maki" - Stanisława Niewiadomskiego, "Modlitwa" - Stanisława Moniuszki. W dalszej części koncertu pani Ewa zapowiedziała : "W Odwiecznej Ciszy Gwiazd" - Jana Maklakiewicza, "Rondo Żartobliwe" - Tadeusza Szeligowskiego, "Trojok" - Norberta Kroczka, "Dzieweczko Ze Śląska" - Franciszka Rylinga i współczesny utwór do słów Artura Andrusa "Dam Ci Ptaszka" - Wojciecha Steca.
Po tym  fragmencie koncertu nadszedł czas na uhonorowanie chórzystów odznaczeniami związkowymi, medalami i dyplomami. Pierwsza na scenę wyszła Pełnomocnik i Doradca Wojewody Śląskiego Maria Nowak, która w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego udekorowała sztandar LUTNI brązowym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" w kategorii upowszechniania kultury. Maria Nowak jest matką chrzestną sztandaru LUTNI, z tym większym wzruszeniem udzielającym się chórzystom dokonała dekoracji.  To już druga cenna nagroda dla LUTNI w tej kategorii w jubileuszowym roku 110-lecia działalności. W październiku Prezydent Chorzowa Andrzej Kotala uhonorował Chór Nagrodą w Dziedzinie Kultury w kategorii Upowszechniania i przyznając statuetkę Chłopca z Łabędziem , miniaturę fontannowej rzeźby Teodora Kalidego. Pierwszy zastępca Prezydenta Chorzowa Wiesław Ciężkowski wręczył Medale w Dziedzinie Kultury z wizerunkiem wspomnianego już królewskohuckiego rzeźbiarza Teodora Kalidego, które decyzją Prezydenta Kotali powędrowały do Zenobii Meisner, Krzysztofa Bytomskiego, Henryka Szopy i dyrygenta Łukasza Szmigiela. O wręczenie związkowych Odznak Honorowych Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr poproszono sekretarza Związku Andrzeja Wójcika i prezesa Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego Joachima Rzepkę, którym pomagał prezes Lutni Janusz Karaś. Brązowe Odznaki  odebrali druhny Barańska Elżbieta, Pilota Gabriela, Żymła Mariola. Honorowe srebrne Odznaki otrzymały druhny Będkowska Edyta, Cogiel Małgorzata, Duda Joanna, Świerczyńska Ewa, Mandla Weronika. Komisja Odznaczeń ŚZCHiO w Katowicach Honorowe Odznaki Złote przyznała druhnom Wandzie Dudka, Aleksandrze Mańdok, Katarzynie Czeczota, Janinie Mazur i druhom Michałowi Kawce oraz Marianowi Prosowskiemu. Kolejną w hierarchii związkowych odznak jest Złota Honorowa Odznaka z Laurem. Podczas gali otrzymały je druhny Urszula Białk, Dorota Gajdemska, Maria Motaj-Dziaczko i druhowie Józef Trela oraz Łukasz Szmigiel. Kolejne Złote Honorowe Odznaki z Wieńcem Laurowym przypadły w udziale druhnom Krystynie Kokot, Renacie Niechoj, Helenie Toji, Irenie Weishar i Zenobii Meisner, oraz druhom Krzysztofowi Bytomskiemu i Henrykowi Musik. Złotymi Odznakami Honorowymi z Brylantem uhonorowano Marię i Ernesta Krawczyk, Aniele Noga i Janusza Karaś. Druhna Stefania Konewko odebrała z rąk Andrzeja Wójcika Certyfikat Herolda Śpiewactwa i Muzykowania nadany jej wolą delegatów Walnego Zjazdu Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr jaki odbył się wiosną tego roku w Katowicach. W imieniu wszystkich nagrodzonych słowa podziękowania za przyznane nagrody, medale i odznaczenia wypowiedział prezes Lutni Janusz Karaś.  Miłą niespodziankę chórzystom sprawił przebywający w Chorzowie były Premier i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, który znalazł czas by pogratulować LUTNI tak zacnego Jubileuszu. W krótkim przemówieniu na scenie podziękował zarówno obecnym członkom chóru, jak i byłym, za pasję i kultywowanie tych wartości, które od wieków cechowały górnoślązaków: pracowitość, uczciwość i rzetelność. "Kto wie, czy gdybym w młodości nie wybrał studiów na Politechnice, nie wstąpiłbym w wasze szeregi" - mówił premier Buzek zwracając się do lutnistów.
Po zakończeniu części oficjalnej, znowu przyszła pora na występ chórzystów. W tym bloku z chórem wystąpiła Chorzowska Orkiestra Kameralna PER TUTTI na co dzień prowadzona przez  Katarzynę Ciborską-Pacholską,  zaś tego wieczora przez dyrygenta Łukasza Szmigiela. Chór wraz z orkiestrą wykonał Chorał "Jezu Tyś Radością Moją" - Jana Sebastiana Bacha, "Panis Angelicus" - Cezara Francka z solową partią Zenobii Meisner, oraz "Ave Verum" - Karla Jenkinsa. Dalej chórzyści wraz z muzykami zaprezentowali Suitę Pieśni Patriotycznych, w której solistkami były Oliwia Skop i Katarzyna Rok. Patriotyczny repertuar doskonale wpisał się w co dopiero zakończone obchody 100-lecia odzyskania Niepodległości. Na zakończenie jubileuszowego koncertu publiczność usłyszała utwory Józefa Podobińskiego "Dobre Piwko Nie Jest Złe" z partią solową  Janusza Karasia, oraz "Chorzowski Walczyk"  utwór zaczerpnięty z biblioteki LUTNI a śpiewany ponad 40 lat temu.
Wraz z ostatnim akordem Orkiestry, nieco zmęczeni już ponad dwugodzinnym występem na scenie chórzyści, wysłuchali burzy braw zadowolonej publiczności. Reakcja publiki nie budziła wątpliwości - koncert był udany i przyjęty z zadowoleniem. Zmęczenie szybko ustąpiło, gdy na scenie pojawiły się zapowiedziane przez Ewę Bocek-Orzyszek osoby pragnące złożyć Jubilatom życzenia. Złożył je w imieniu własnym i pracowników Chorzowskiego Centrum Kultury Dyrektor placówki Tomasz Ignalski.  List gratulacyjny od Posła do Parlamentu Europejskiego Marka Plury odczytała asystentka Ilona Raczyńska-Ciszak, Swoje dowody sympatii i życzenia dalszych sukcesów przekazało LUTNI środowisko chóralne Zarządu Głównego ŚZCHiO w Katowicach, Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego oraz delegacje skupionych w nim chórów. Słowa uznania za dorobek chóru na przestrzeni tak wielu lat wypowiedział w imieniu Wydziału Kultury Urzędu Miasta Chorzów Adam Lapski. Głos zabrali także przedstawiciele firm sponsorskich, bez których świętowanie 110-lecia byłoby uboższe.
Kończąc ten przemiły, pełen wzruszeń wieczór, za namową prowadzącej koncert Ewy Bocek-Orzyszek, chórzyści i goście odśpiewali Hasło Śląskich Kół Śpiewaczych "Przyjaźń o Bracia" - Józefa Szulca. Dalszą część uroczystości jubileuszowych chórzyści wraz z rodzinami i zaproszonymi gośćmi kontynuowali w Starochorzowskim Domu Kultury, gdzie do tańca przygrywał DJ Artur Czechowicz.

  Tekst: Janusz Karaś

 Zdjecia można zobaczyć w galerii

Patronat Honorowy nad Jubileuszem 110-lecia chóru objęli:

Prezydent Miasta Chorzów
Chorzowskie Centrum Kultury
Chorzowskie Centrum Kultury

 

Urząd Miasta Chorzów 


Patronat Medialny nad Jubileuszem 110-lecia chóru objęli:


 

 Telewizja Interaktywna

Sponsorzy Jubileuszu110-lecia chóru :

Chorzowskie Centrum Kultury
Chorzowskie Centrum Kultury

       

 

EUVIC Euvic Inc.
ul. Przewozowa 32
44-100 GLIWICE


 


KRAKFIN Systemy Planowania i Zarządzania