a

Wydarzenia

2023-10-11 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO WSM

W październiku na wszystkich wyższych uczelniach w kraju, uroczyście inauguruje się nowy Rok Akademicki.  Dzień oficjalnego rozpoczęcia kolejnego roku szkolenia studentów, jest wielkim świętem dla każdej uczelni. Biorą w nim udział władze uczelni z Rektorem na czele, przedstawiciele władz uczelni zaprzyjaźnionych, studenci, absolwenci , pracownicy naukowi, dydaktyczni i administracyjni oraz zaproszeni goście. 
 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu inaugurację swojego Roku Akademickiego 2023-2024 przeprowadziła w środę 11 października. Na zaproszenie Rektora uczelni dr. hab. n. med. Bogdana Michalskiego i  założycielki uczelni Prorektor mgr Danuty Obcowskiej, do auli Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego przybyli studenci WSM, władze samorządowe miasta, przedstawiciele resortu zdrowia z Sosnowca i Katowic, przedstawiciele sosnowieckiego Hospicjum im. św. Tomasza Apostoła oraz służb mundurowych. Społeczność WSM w Sosnowcu serdecznie powitała także śląskich parlamentarzystów - Posła na Sejm RP Wojciecha Salugę i Mateusza Bochenka oraz przedstawicielkę Izby Wyższej - Senator Joannę Sekuła.
  Po raz drugi zaproszenie do uświetnienia śpiewem uroczystości rozpoczęcia Roku Akademickiego i immatrykulacji nowych studentów WSM w Sosnowcu, otrzymał także Chór LUTNIA z Chorzowa. Dla chórzystów to wyróżnienie i dowód zaufania Senatu uczelni względem chorzowskich chórzystów prowadzonych pod kierunkiem Dyrygenta Łukasza Szmigiela. Rozpoczynając uroczystość lutniści zaśpiewali na wprowadzenie uczelnianego Sztandaru studenckie "Gaudeamus igitur", by po chwili przejść do Hymnu Narodowego. Po powitaniu, przypomnieniu historii powstania sosnowieckiej uczelni kształcącej pielęgniarki, położne i ratowników medycznych i nakreśleniu kierunków jej dalszego funkcjonowania przez Prorektor Obcowską, nadszedł moment uroczystego zaprzysiężenia tegorocznych studentów I roku. Ślubowanie odebrał JM Rektor dr hab. n. med. Bogdan Michalski wraz z całym Senatem WSM w Sosnowcu. Z ust chórzystów wybrzmiała pieśń  - "Gaude Mater Polonia". W dalszej kolejności wykład inauguracyjny  nt. leków i ich interakcji wygłosił Wiceprezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej dr n. farm. Piotr Kaczmarczyk. Ponadto głos na zakończenie uroczystości zabrali przedstawiciele parlamentu, sosnowieckiego Hospicjum oraz Izby Lekarskiej w Katowicach, życząc kadrze nauczycielskiej i studentom pomyślności w nowym Roku Akademickim.     Wszystkim studentom WSM (w tym roku liczba przyjętych na studia wyniosła 600 osób) JM Rektor Michalski życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy medyczno-pielęgniarskiej i satysfakcji z wyboru życiowej drogi. Kiedy Poczet Sztandarowy uczelni wychodził z auli, obecni po raz drugi usłyszeli radosne "Gaudeamus igitur". 
Dla zasiadających w auli LUTNIA wyśpiewała jeszcze pieśń-przesłanie "Modlitwę o pokój", jakże odpowiednią na obecne czasy i sytuację polityczną na świecie.
  Pobyt Chóru w auli SPNT  na zaproszenie WSM zakończyła pamiątkowa fotografia z JM Rektorem  dr. hab. n. med. Bogdanem Michalskim.

Tekst - Janusz Karaś

plakat.jpg 2023-10-11 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO (2).jpg 2023-10-11 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO (4).jpg 2023-10-11 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO (6).jpg 2023-10-11 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO (5).jpg
2023-10-11 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO (3).jpg 2023-10-11 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO (1).jpg 2023-10-11 INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO (7).jpg