a

Genowefa Stachowiak

Genowefa StachowiakZ ruchem śpiewaczym zbratana od 1952 roku. Śpiewała w chórze szkolnym Liceum Handlowego pod batutą dyrygenta niezwykle cenionego w śląskiej chóralistyce - Stanisława Bienioska; następnie w chórze przy kopalni "Prezydent"; w Chórze Mieszanym "Lutnia" nieprzerwanie od 1959r. - tu eksponowana jako solistka; pełniła funkcje: sekretarza , prezesa. Jednocześnie z pełnym poświęceniem zaangażowana w pracach Okręgu Chorzowsko-Świętochłowicko-Rudzkiego PZChiO - prezes 1992-2006, Okręgu Chorzowsko-Świętochłowickiego PZChiO - prezes od 2006. Od kilku kadencji również w Oddziale Śląskim PZChiO - zastępca sekretarza od 1993. Była też wśród założycieli i działaczy Górnośląskiej Fundacji Pomocy Chórom i Orkiestrom im. Michała Wolskiego w Katowicach - od 1991.

Genowefa Stachowiak inicjowała koncerty kolęd i in. pieśni, aktywizując chóry i orkiestry w życiu kulturalnym w kraju i za granicą. W sposób szczególny na wyróżnienie zasługują: - różne przedsięwzięcia ponad-lokalne, których była współorganizatorem, wśród nich takie jak: Święto Śląskiej Pieśni Chóralnej "Trojok Śląski" (w początkowym okresie aranżacji tejże imprezy -z edycjami chorzowskimi), rokrocznie realizowany z Czechami, Słowakami i rodakami z Zaolzia przemiennie po polskiej i czeskiej stronie Olzy, Ogólnopolskie Prezentacje Psalmodyczne w Chorzowie (w roku 2007 wraz z trasą koncertową dla Chóru Synagogalnego z Lipska), Górnośląskie Prezentacje Chórów i Orkiestr w chorzowskim Skansenie, koncerty ekumeniczne, dzięki którym m.in. lepiej współpracują chóry wyznaniowe: katolickie z ewangelickimi i świeckimi, promowanie chórów chorzowskich w społecznym ruchu muzycznym na forum zarządu Oddziału Śląskiego PZChiO, - umiejętne prowadzenie pracami zarządu Chóru Mieszanego "Lutnia" (zwłaszcza w latach 1983-1993, kiedy chór borykał się z trudnościami lokalowymi, jak i finansowymi, ponieważ Dyrekcja Huty "Kościuszko" - sprawująca patronat nad jego działalnością - zlikwidowała Dom Kultury) - zapewnienie Chórowi "Lutnia" nieprzerwanej działalności; w roku 2000 "Lutnia" była współtwórcą Konfraterni Najstarszych Chórów i Orkiestr Województwa Śląskiego, a w roku 2008, chór któremu prezesuje, będzie obchodził jubileusz stulecia działalności.

Druhna Stachowiak organizuje w Chorzowie i innych miejscowościach różne koncerty okazjonalne, również z udziałem orkiestr dętych. Do najkorzystniejszych wyników jej działalności zaliczyć należy dbałość o atrakcyjne formy współpracy z chórem węgierskim z Ozd, które jest miastem partnerskim dla Chorzowa. Dzięki temu obydwa chóry od wielu lat składają sobie wizyty, sławiąc pieśnią swoje miasta i regiony. Niezwykle udany był m.in. w 1998 roku I Zjazd Chórów Słowiańskich w Katowicach, w ramach którego w Chorzowie był podejmowany chór mieszany "Rosyjska Klasyka" z Wilna (chór mniejszości rosyjskiej w stolicy Litwy), który prezentował najwyższy poziom wykonawczy.

Dzięki bezinteresownej, pełnej ofiarności, bogatej i efektywnej działalności takich liderów upowszechniania piękna pieśni jak Genowefa Stachowiak - śląski społeczny ruch muzyczny ciągle ma się dobrze, kultywuje tradycje śpiewacze i muzykowania na Śląsku, realizuje wiele ambitnych przedsięwzięć artystycznych.

(raj)